Andreas Hürlimann, pochodzący ze Szwajcarii lekarz, podróżnik, od ponad 40 lat fotografuje barwne formacje skalne na wszystkich kontynentach naszego globu. Jest autorem ponad 10 tys. artystycznych zdjęć, których większość motywów stanowią w wyjątkowy sposób fotografowane skały.

Prezentowanych jest 40 prac najbardziej charakterystycznych dla twórczości artysty. Większość motywów to bogate kolorystycznie i walorowo faktury skał „tkanka wierzchnia”, czasami ujęta w znacznych powiększeniach. Spośród niezwykłych kształtów i feerii pigmentowych barw fotograf wybiera te, które najbardziej odpowiadają jego
estetycznym potrzebom, i których jedynym reżyserem jest właściwe w danym momencie światło, wydobywające
plastyczne formy natury. Fotografie te przedstawiają więc rzeczywistość, którą zaobserwował i ujął okiem obiektywu niezwykle wrażliwy na piękno artysta. Tę umiejętność dostrzeżenia niezwykłej chwili, czasami bardzo krótkiej, definiuje się jako impresjonistyczne przeżycie twórcy, który przekłada nam realistyczny język natury na plastyczne, abstrakcyjne formy.

Prace Andreasa Hürlimanna od lat 1980 są wielokrotnie pokazywane w galeriach Szwajcarii, Niemiec i Austrii.
Znajdują się one w kolekcjach prywatnych i są stale prezentowane przez galerię Atelier TonArt AG w Hombrechtikon koło Zurychu, Ney Gallery&Prints w Warszawie oraz ARTSY.

Trzecia w Polsce wystawa fotografii Andreasa Hürlimanna jest kontynuacją autorskiego projektu kuratorki Henryki Milczanowskiej we współpracy z Galerią Fotografii Trzecie Oko w Krakowie.