Moją wrażliwość i sposób widzenia otaczającej mnie rzeczywistości ukształtował Kraków. W fotografii nie chodzi mi o dokument sensu stricto a bardziej o odzwierciedlenie mojego stosunku do poznawanych miejsc i ludzi. Fotografując zapisuję jednocześnie – a może przede wszystkim – swoje emocje. Najsilniej oddziałują na mnie wąskie plany i detale mówiące o aktywności człowieka. Uważam, że stanowią one najlepsze świadectwo życia ludzi. Mijane na co dzień miejsca, których zwykłość nie zwraca naszej uwagi, stanowią po latach prawdziwy obraz tego jak żyjemy i co po nas zostaje. Pulsujące swoim lekko sennym rytmem warsztaty szewskie, zakłady fryzjerskie i wytwórnie wody sodowej, podobnie jak i inne miejsca gdzie toczy się prawdziwe, codzienne życie, są do dziś moimi ulubionymi tematami.

Taki też jest “mój” Kraków zaprezentowany na wystawie KRAKOWSKIE NIEPAMIĘCI. Prezentowane prace są wyborem z moich fotograficznych wspomnień – z tych najpiękniejszych, najgłębszych.

Fotografuję głównie miasto. Realizacja dużych projektów ( np.: „Zapomniany Śląsk” 2014-2016, “Anima Urbis” 2017-2018) poświęconych tematyce miejskiej daje mi największe możliwości zgłębiania tego tematu. Skupiam się na odnajdowaniu przejawów aktywności ludzi i podążaniu śladami jakie zostawili. Poszukuję idealistycznie rozumianego pierwiastka dobra, godności i wartości uniwersalnych które, jak wierzę, tkwią w każdym z nas.

Piotr Borowicz


Piotr Borowicz ( ur.1957 ) członek ZPAF od 2007. Odznaczony medalem 150-cio lecia fotografii, autor 29 wystaw autorskich pokazanych w kraju i za granicą.

  • Wernisaż: 04 lipca 2018, godzina 19
  • Termin wystawy: 04 lipca - 31 lipca 2018