Ryszard Ziemak

Od wczesnej młodości związany z górami, które wyzwoliły drugą jego pasję – fotografię. W roku 1966 ma swoją pierwszą tatrzańską wystawę indywidualną w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. Od tego czasu systematycznie publikuje swoje fotografie w krajowych i zagranicznych czasopismach alpinistycznych jak również w wielu wydawnictwach książkowych i albumowych. W roku 1979 zostaje członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Aktywnie uczestniczy w działalności wystawienniczej Związku, biorąc udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.
Głównym jednak przedmiotem zainteresowania Ryszarda Ziemaka są prezentacje autorskie. W roku 1981 wystawa indywidualna „Fotografia” w Galerii ZPAF w Warszawie, a następnie w galeriach ZPAF w Toruniu, Kielcach i Szczecinie. W następnych latach powstają kolejne wystawy:
– 1982 – „The Death cemeteries” (dot. opuszczonych cmentarzy żydowskich w Polsce) – The Photographers’Gallery – Londyn,
– 1985 – „Landscpes” – Thackery & Robertson Gallery – San Francisco, Boushari Gallery – Kuweit, Paule Pia Foto Galerij – Antwerpia.

Ponadto fotografie Ryszarda Ziemaka zakupione zostały przez Ghetto Fighters House Documentation Centre and Museum of the Holocaust and Resistancew Izraelu. Działalność wystawiennicza owocuje licznymi propozycjami wydawniczymi, nawiązuje również współpracę z wydawnictwami zagranicznymi, które publikują jego fotografie w swoich albumach, kalendarzach i posterach.
W roku 1987 ukazuje się w Wydawnictwie „Sport i Turystyka” pierwszy album autorski Ryszarda Ziemaka „Impresje Tatrzańskie” – album promuje wystawa pod tym samym tytułem w Starej Galerii ZPAF w Warszawie, w styczniu 1987 roku, prezentaowna również w galeriach ZPAF w Kielcach i Bielsku-Białej.
W roku 1990 Ryszard Ziemak wraz z żoną przeprowadzają się na stałe z Warszawy do Zakopanego, gdzie zakładają działające do dziś Wydawnictwo „LIMBA” bazujące na tatrzańskich fotografiach autora. W tym samym roku bierze udział w Światowym Festiwalu Sztuki poświęconej górom w D’Antibes-Juan les Pins we Francji, gdzie otrzymuje prestiżową I nagrodę w dziedzinie fotografii barwnej.
Lata 90-te to okres intensywnej pracy wydawniczej. Powstają kolejne albumy autorskie:
– 1991 – „Morskie Oko”, „Tatrzańskie Stawy”, „Tatry Góry Najpiękniejsze” – album ten w latach 1991-2000 miał 4 wydania, co jest ewenementem na współczesnym rynku wydawniczym w Polsce.
– 1992 – album „Tatry bez hranic”, we współautorstwie z Milanem Legutky’m – wydany na Słowacji.
– 1999 – album „TATRY” (dwa wydania) ze wstępem ks. Józefa Tischnera.
– 2001 – ukazuje się monograficzny album „Wśród Wierchów i Turni” poświęcony krajobrazowi i przyrodzie Tatrzańskiego Parku Narodowego (we współpracy z Filipem Ziębą).

Albumy Ryszarda Ziemaka były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane, jego fotografie znajdują się również w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Ryszard Ziemak prowadzi w Zakopanem autorską Galerię Fotografii Tatrzańskiej, jest artystą fotografikiem – członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

  • Data: 22.08-15.09.2013
  • Wernisaż: 22.08.2013 [CZWARTEK]; 19:00