Zapraszamy na wystawę fotografii Tomasza Sobczaka “Struktury Miasta”.

Wystawę tworzy zestaw trójbarwnych częściowo odrealnionych kompozycji, które autor wypatrzył w swoim rodzinnym mieście. Konceptualne obrazy utworzone na kanwie architektonicznych detali potrafią zaskoczyć i zainspirować do zgoła innego odczytywania przestrzeni miasta. Wystawa jest dowodem na śmiałe eksperymenty autora traktujące zdjęcie jako punkt wyjścia do poszukiwań miejsca fotografii w sztuce współczesnej. Tworzone są poprzez to odważne, wyszukane ironiczne artefakty odwołujące się do szeroko rozumianej rzeczywistości. Fascynacja Sobczaka pracami Pieta Mondriana czy Joana Miro trwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w eksponowanych fotografiach. Na wystawie zobaczyć będzie można najnowsze prace autora przygotowane końcem 2019 roku.

Tomasz Sobczak artysta fotografik, pedagog. Mieszka i pracuje w Tarnowie. „Podróżował” przez różne dziedziny fotografii począwszy od fotografii ruchu, przez fotografię studyjną, w tym portret i akt, poprzez geometryczne spojrzenie na architekturę, po abstrakcję czy fotografię kreacyjną. Obecnie interesuje go miejsce fotografii w sztuce współczesnej.

  • Wernisaż: 20 lutego 2020r. godzina 19
  • Termin wystawy: 20 lutego - 15 marca 2020r