Mgła – mleczny, gęsty twór, przez który ciężko cokolwiek zobaczyć, mimo usilnych starań. Używając podobnych sformułowań, moglibyśmy zdefiniować tzw. „memory leak” czyli wyciek pamięci. To powszechne zagrożenie, które przychodzi tak nieoczekiwanie jak zjawisko meteorologiczne. Dotyka ludzi i urządzeń.
W informatyce „memory leak” rozumiany jest jako błędne funkcjonowanie programu komputerowego, który nie zwalnia nieużywanej już przez niego pamięci. Spowodowane jest to błędnym kodowaniem, czego rezultatem mogą być zniekształcone obiekty, a także spowolnione działanie.
W podobny sposób funkcjonuje nasza pamięć. Gdy nie działa prawidłowo, z trudem przychodzi nam odtworzenie minionych zdarzeń. Każde doświadczenie, aby było zapamiętane, musi zostać zakodowane za pomocą specjalnego engramu. Taki engram to trwały ślad pamięciowy zapisany w naszym układzie nerwowym, który warunkuje ponowne odtworzenie danego wydarzenia.
Fotografia może częściowo mieć wpływ na przywracanie wspomnień. Dostarcza nam także informacji wcześniej dla nas niedostępnych, jak na przykład wygląd naszych przodków, których nigdy nie mieliśmy okazji poznać. W ten sposób fotografia wzbogaca nasz umysł o nowe wizje i wyobrażenia. Tym samym może także deformować te istniejące już wcześniej. Powstają wtedy jednocześnie obrazy prawdziwe i fałszywe, możliwe i niemożliwe. Nakładające się na siebie rzeczywiste wspomnienia i wygenerowane nowe obrazy stają się kompensacją i konsolidacją pamięci oraz fotografii.
Cykl „Memory Leak” bazuje na fotografiach z rodzinnego archiwum. Przedmiotem pracy jest specyficzny gatunek fotografii portretowej bądź rodzinnej, fizyczne obcowanie z tymi obrazami, a także badanie ich poprzez fizyczny kontakt – rozciąganie, rozcinanie i zaszywanie. Mateusz Furtas poprzez ingerencję w obraz tworzy nowe ekspresyjne formy artystyczne, które przywodzą na myśl nasze wspomnienia – niektóre są mocno zakorzenione w naszych umysłach, inne funkcjonują jako zdeformowane odbicia rzeczywistości, a jeszcze inne są praktycznie niemożliwe do przywołania.

Mateusz Furtas – absolwent Wydziału Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu. W swojej pracy artystycznej często wychodzi od fotografii, którą następnie wykorzystuje również w innych mediach. Posługuje się formami instalacji, obiektów czy też wideo. Interesuje go poszukiwanie nowych treści w zastanym materiale, poprzez liczne deformacje i przekształcenia. W swojej pracy artystycznej bazuje często na swojej intuicji, działania opiera na zasadzie prób i błędów, ponownych prób i ponownych błędów. Porusza tematykę pamięci i czasu, medium fotografii oraz antropocenu. Uczestnik wystaw m.in OFF Festival w Bratysławie i Polemika sztuki na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Wystawa organizowana w ramach Krakow Photo Fringe

  • Wernisaż: 4 września 2020r. g. 19
  • Termin wystawy: 4 września - 25 września 2020r